Các trường hợp phải bật đèn và mức phạt sử dụng đèn xe sai quy định

Nghị định 100 quy định rõ ràng về các trường hợp tài xế phải bật đèn xe cũng như mức phạt đối với các hành vi sử dụng đèn sai quy định từ năm 2020.

Mức phạt sử dụng đèn xe sai quy định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *