Đăng kiểm viên chỉ được kiểm định tối đa bao nhiêu xe ô tô trong một ngày

Đăng kiểm viên chỉ được kiểm định tối đa bao nhiêu xe ô tô trong một ngày

Bắt đầu từ ngày 01/01/2019, quy định mới về việc kiểm định xe cơ giới theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực.

Xem thêm: Ô tô chạy tốc độ quá chậm trên quốc lộ sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo thông tin Chính Phủ vừa mới ban hành Nghị định 139/2018/NĐ-CP về việc kinh doanh dịch vụ xe cơ giới tại nước ta. Theo đó, tất cả đăng kiểm viên sẽ làm việc theo giờ hành chính là 8 tiếng và sẽ phải thực hiện theo đúng quy định như sau:

  • Mỗi đăng kiểm viên chỉ được phép kiểm tra không quá 20 xe trong một ngày, riêng trường hợp có nhiều đăng kiểm viên cùng kiểm tra một xe trên dây chuyền kiểm định thì tổng số xe kiểm định trong một ngày không được vượt quá số lượng đăng kiểm viên.
  • Đối với dây chuyền kiểm định loại I không được kiểm tra quá 90 xe và không đượcq úa 70 xe đối với dây chuyền kiểm định loại II.
  • Bên cạnh quy định về việc kiểm tra chất lượng xe cẩn thận, đúng quy cách, không được vượt quá số lượng cho phép, các đơn vị kiểm định còn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhân lực làm việc. Cụ thể: Phải đảm bảo đủ tối thiểu 3 đăng kiểm viên cho mỗi dây chuyền kiểm định, trong đó có ít nhất 1 đăng kiểm viên xe cơ giới tay nghề cao; Có phụ trách dây chuyền kiểm định, mỗi phụ trách chỉ được phụ trách tối đa 2 dây chuyền và có lãnh đạo đơn vị đăng ký và nhân viên nghiệp vụ,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *