Tăng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô cũ nhập khẩu từ ngày 15/5

Tăng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô cũ nhập khẩu từ ngày 15/5 1

Từ ngày 15/5/2019 đến năm 2021, Quyết định 16 quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô cũ nhập khẩu và xe tham gia giao thông ở Việt Nam ở mức cao hơn trước sẽ chính thức có hiệu lực.

>> Xem thêm: Cập nhật lỗi vi phạm của tài xế lên mạng để thắt chặt việc xin cấp lại bằng lái

Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 16 quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với các loại xe ô tô tham gia giao thông và xe đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam. Những loại xe này đều bị tăng tiêu chuẩn khí thải từ Mức 1 lên Mức 2, Mức 3, Mức 4. Các mức này là giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải của xe ô tô quy định tại TCVN 6438:2018 “Phương tiện giao thông đường bộ – Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”.

 Tăng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô cũ nhập khẩu từ ngày 15/5

Nguyên nhân của sự thay đổi tiêu chuẩn khí thải lần này là do số lượng xe tham gia giao thông ngày càng tăng cao khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí môi trường ngày càng nghiêm trọng. Bộ GTVT cho biết, số lượng xe tham gia giao thông hiện nay đã lên đến hơn 3 triệu xe ô tô, tăng 3,22 lần so với năm 2008.

Hiện nay, quyết định cũ số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, các loại ô tô hiện nay đều đang áp dụng tiêu chuẩn khí thải Mức 1. Sắp tới, mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe các loại xe ô tô cũ nhập khẩu về Việt Nam và các loại xe đang tham gia giao thông có sự thay đổi như sau:

Loại xe Mức tiêu chuẩn khí thải cũ Mức tiêu chuẩn khí thải mới
Ô tô tham gia giao thông
Xe chạy động cơ xăng, dầu diesel có thời gian sản xuất trước năm 1999 đang tham gia giao thông Mức 1 Mức 1
Ô tô tham gia giao thông sản xuất sau năm 1999 (áp dụng theo lộ trình đối với từng đời xe bên dưới) Mức 1 Mức 2
Ô tô sản xuất trong giai đoạn sau năm 1999 đến năm 2008 Áp dụng từ ngày 1/1/2021
Ô tô tham gia giao thông sản xuất sau năm 2008 Áp dụng  từ ngày 1/1/2020
Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Ô tô cũ nhập khẩu chạy xăng (trường hợp xe có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 15/5/2019) Mức 3 Mức 3
Ô tô cũ nhập khẩu chạy dầu (trường hợp xe có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 15/5/2019) Mức 2 Mức 2
Ô tô cũ nhập khẩu chạy xăng (trường hợp xe có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam sau ngày 15/5/2019) Mức 3 Mức 4
Ô tô cũ nhập khẩu chạy dầu (trường hợp xe có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam sau ngày 15/5/2019) Mức 2
Ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Euro 4, bắt đầu từ ngày 1/1/2017 và mức Euro5 từ 1/1/2022 Euro 4, bắt đầu từ ngày 1/1/2017 và mức Euro5 từ 1/1/2022

Nhìn chung, việc tăng mức khí thải tiêu chuẩn đối với các loại xe ô tô hiện hành và xe cũ nhập khẩu từ các nước vào Việt Nam là hết sức cần thiết, có tác động không nhỏ trong vai trò hạn chế ô nhiễm môi trường. Thủ tướng Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh, đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu cần phải áp dụng sớm ngay khi Quyết định này có hiệu lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *